בשנים האחרונות אנו עדים ללא מעט חברות מתפתחות בישראל ובעולם, לא מעט חברות סטרטאפ ישראליות, חברות בנייה ועוד סקטורים שונים המונפקים בבורסות השונות. וככל שהחברות גדלו כך גם החשבונאות התקינה התפתחה, כך ישנם לא מעט דרכים להערכת שווי חברות שונות. אחת מהן היא הערכת שווי מכשירים פיננסים, כאשר הערכה מהסוג הזה מתקיימת בשלושה מקרים עיקריים. הראשונה היא כאשר חברה גדולה מבצעת בקשה להלוואה בסכומים גדולים, השנייה כאשר מיזוג בין חברות עומד על הפרק וישנו צורך להכיר בכל המכשירים הפיננסים שברשות החברות. והשלישית היא כאשר נרשמת תוכנית תגמול טווח הארוך.

מה משווים במכשירים פיננסיים?

חלק מהמכשירים הפיננסים הינם מכשירים מוחשיים וחלקם לא, חלק מהמכשירים משמשים את החברה כבר בהווה וחלקם ישמשו או שימוש אותה בעתיד. ישנם מכשירים כדוגמת "מיתוג" של החברה, כאשר חברה כזו או אחרת נרכשת על ידי אחרת היא במרבית הפעמים ממשיכה להשתמש בשמה הקודם. כך גם נשמר המיתוג של החברה, אך גם למיתוג שכזה נעשה הערכה. 

  • אג"ח
    אגרות חוב משמשות ככלים עבור חברות לגייס עוד כספים, במרבית הפעמים אגרת חוב נמכרת למשקיעים מן השורה ומשולמת בריבית קבועה ובכמה תשלומים. התחייבות זו נחשבת גם היא לחלק ממכשיר פיננסי
  • ·        חוזים
    כל התחייבות כל שהיא של החברה, בין אם צד חברת צד שלישי ועד לאדם פרטי. בין התחייבות אלו ניתן למנות גם מניות, נכסים פיננסים אחרים וחוזה התחייבות לסחורה מוחשית.
  • תעודות סל ואפוציות
    אופציות משמשות מעין "השקעה מוקדמת" עבור לא מעט חברות, כאשר במרבית המקרים מחיר האופציה יהיה נמוך משמעותית ממחיר המנייה לפני הנפקה. במקרים שחברה מחזיקה באופציות שכאלו, גם הם יעבור הערכה כאחד מהכלים הפיננסים שברשותה. ובדומה לאג"ח ישנן חברות המחזיקות בתעודות סל, המשלבות מספר השקעות אחר כמה מדדים שונים.

הערכת מכשירים נוספים

יחד עם כל המכשירים האלו ישנם גם לא מעט מכשירים שאינם "מחושיים" וכמו שציינו את המיתוג החברות השונות, כך גם מוניטין החברה נתון להערכה בדיוק כמו מכשירים אחרים מסך שוויה של החברה. לכן  ירידה במוניטין של החברה או עלייה שלה יכולים להשפיע על הערכת השווי.