למה אלוהים, למה? למה הבאת אותנו לשפל המדרגה? למה הבאת את עמך הנבחר להיות העם הכי נאלח? זה מה שרצית בעבור ממלכת הכהנים שלך? זה מה שרצית בעבור הגוי הקדוש? הזו היא קדושה?

אתה השולט בכל דבר המושך בחוטים ומנהל את העולם, הלא אתה רואה מה קורה בממלכתך, בארץ ישראל המתעוררת יום יום לזוועה קשה מקודמתה. 

התעללות בחסרי ישע בבתי אבות, פראי אדם האמורים לטפל באהבה משפילים, מרעיבים, מכים בלי הבחנה קשישים שבסוף חייהם הופכים לחיה פצועה החיה בפחד נורא. חסרי ישע הלומדים את העולם, שהוריהם בטוחים שהם מוסרים אותם למטפלות מסורות שלא חוסכות מאמץ, מגלים שאותן מטפלות המקבלות את ילדיהם בחיוך ולמראית עין באהבה, הופכות את עורן כשההורים כבר מחוץ לגן. מתעללות, קושרות, מטיחות לרצפה, הופכות להיות ברבאריות כלפי פרחים צעירים בראשית צעדיהם בעולם. אימהות השולחות את בנותיהן לחופשה באילת מגלות טורפי נשים האונסים את בנותיהן כאילו היו חפץ שבא לשרתם. אלוהים האם לכך כיוונת כשבחרת אותנו לסגולה מכל העמים? למה אלוהים, למה?

האם אתה זה שמציף את כל הזוועות עכשיו כדי שנתעורר לתנאי שלך בורא עולם? "ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש." (שמות י"ט ה' ו')? האם כדי שנתבונן במעשינו ונפעל לתקנם כדי שאתה תוכל לקיים את חלקך בברית שכרת אתנו אז? האם אנחנו צריכים להגיע לשפל המדרגה כדי להיזכר בך? האם כדי שנפנה אליך בבקשה? האם כדי שנתאמץ להיות ראויים להיות עמך? האם מילוי התנאי דורש מאיתנו להיות כל הזמן ב-אם אין אני לי מי לי כדי שאתה תיתן את חלקך כ-אין עוד מלבדו?

מה עכשיו, אלוהים יקר? אנא תן לנו סימן, הראה לנו את הדרך הנכונה, רק אתה מסוגל! הראה לנו איך אוספים את העם קשה העורף שלך ולוקחים אותו קדימה לתפקיד העם הנבחר! אנא אלוהים, אנא!